Realiseerime sotsiaalse ettevõtluse ideed – teostades ärilisi projekte, mille järele on ühiskondlik-sotsiaalne nõudlus – tegeledes riskinoortega, vanglast või rehabilitatsioonikeskusest vabanenutega, samuti aidates MTÜdel arendada ärilisi teenuseid. 

Meie tegevuse eesmärgiks on luua Eestis sotsiaalne ettevõtluse kogukond sõltuvushäiretega inimestele. 

Eeskujuks on Rootsis 1994 aastal alustatud Basta sotsiaalse ettevõtluse kogukond, kus endised alkoholi- ja narkosõltlased üheskoos tegutsedes erinevaid ärilisi teenuseid arendavad – ehitus- ja puhastusteenused, puidutööd, hobuste kasvatus, koerte hotell jne. Sõltuvushäiretega inimeste rehabilitatsioon ühendatuna kogukonnapõhise tegutsemisega, võimekus nii sotsiaalselt kui majanduslikult iseseisvalt toime tulla, on andnud häid tulemusi. 

Tahame luua sarnasel mudelil baseeruva kogukonna Eestisse. Samas kui Rootsis tegutsetakse eraldiseisva külana ühiskonnast mõnevõrra isoleerituna, näeme vajadust / võimalust rajada kogukond linnakeskkonda. See võimaldab kogukonna liikmeil jätkuvalt reaalses igapäevaelus osaleda, end täieliku ning täisväärtusliku ühiskonna liikmena tunda.