Kogukondlik suitsiidiennetuse projekt.

Noorte vaimse tervise halvenemine, suitsiidsus, on kujunemas massiivseks probleemiks.

Riigil napib spetsialiste, järjekorrad keskustesse on pikad. Lapsevanematel ja noorsoostöötajatel napib probleemi käsitlemisel oskuseid, tihti reageeritakse alles kui on hilja.

Reageeritakse kui abivajajal tõsisem kriis käes ning keskusesse saabudes on ta tihti seisundis, kus temaga kontaktisaamine pea võimatu. Peale rahustitekuuri aga, kuna uued abivajajad suruvad peale, suunatakse patsient koju tagasi, kus ta tihti üksinda endaga hakkama peab saama. Vahel see õnnestub, vahel satub taas keskusesse tagasi. Kinnine ring..

Riigi ja omavalitsuste tasandil on probleemi lahendamiseks vajalikud puzletükid suures osas olemas.
Nende kokkuseadmiseks viime ellu kogukondliku suitsiidiennetuse projekti.

Projekti raames tegeleme hingehoidjaid, kohalikku võrgustikku kaasava koostööformaadi loomisega.